như tiêu đề topic, khi muốn gõ dấu ? . ! ở cuối câu thì nó cứ nhảy về đầu câu.

mọi người ai biết cách khắc phục ko vậy?