DOWNLOAD CNS

DOWNLOAD CNS_1

DOWNLOAD CNS_2

DOWNLOAD CNS_3

DOWNLOAD CNS_4

DOWNLOAD CNS_5

Mọi người tải về dùng Photoshop để mở dùng công cụ Text (phím tắt: T) nhấn vào chỗ có chữ để sửa sau đó lựa màu cho từng kí tự. Các bạn có thể đổi font tùy theo sở thích.Share luôn mọi người bộ font thông dụng

+ HP font + Font VIP (bảng mã VNI-WINDOWS): Download Now

+ VNI font full (bảng mã VNI-WINDOWS): Download Now

+ UTM font (bảng mã Unicode dựng sẵn): Download Now

+ UVN font (bảng mã Unicode dựng sẵn): Download Now