Ai có phần mềm Wallpapers HD 1.7 không share mình vs.mình có tải trên APP Store nhưng chỉ là Lite thôi.tải được mấy tấm ảnh thôi à.