Bác nào có phần mềm The logo Creator cho em xin với nhé. Thanks các bác!

Mail em: nlinh.bn@gmail.com