Mọi người cho mình xin cái phần mềm giảm dung lượng PHOTOS và VIDEO nhưng không giảm chất lượng và kích thước ạ..... Mac OS 10.8.3

Cảm ơn mọi người!