TotalFinder1.4.9 (Update + Key)

- Thay đổi cách hiển thị Finder cho MAC

Trình quản lý mặc định của MacOS là
Finder
có điểm mạnh là đơn giản và dễ dùng. Tuy nhiên đây cũng là điểm yếu của nó, nhiều tính năng bị hạn chế, các tính năng mở rộng không có. Nếu không thể chịu được cái Finder "cùi bắp" này thì bạn có thể tìm một phần mềm khác để thay thế với nhiều tính năng hơn, mạnh mẽ hơn.
Total Finder
là một phần mềm như thế, nó có thể mở folder theo dạng Tab, tính năng Visor thuận tiện. Ngoài ra có rất nhiều các tính năng khác chờ bạn khám phá.


Download: http://www.fshare.vn/file/XMAQ5HNJAG/Các tính năng chính:

  • Thay thế hoàn toàn Finder mặc định. Khi bấm phím tắt hay click icon để vào finder thì mặc định là Total Finder được kích hoạt.​
  • Tính năng mởi folder theo tab. Mở 2 tab dạng song song để thao tác​
  • Quản lý nâng cao với việc sắp Folder trên đầu​
  • Cho hiện các file ẩn, hiện các file hệ thống​
  • Tính năng Visor: Total Finder luôn luôn chạy và được kích hoạt bằng phím tắt. Bạn có thể gọi Total Finder từ bất kì phần mềm nào chỉ bằng phím tắt​
  • Tính năng Asepsis: mỗi khi mở 1 folder hệ thống sẽ tự tạo folder .DS_Store trong đó. Tính năng này của Total Finder sẽ ngăn chặn hệ thống làm việc này bằng cách tạo một folder riêng để lưu trữ những file ​