VÌ MÌNH HAY LÀM VỀ CẤU HÌNH THIẾT BỊ SỬ DỤNG CỔNG SERIAL,SSH,TELNET NÊN MÌNH MONG ANH EM NÀO CÓ PHẦN MỀM CRT SECURE HAY PHẦN MỀM NÀO TƯƠNG ĐƯƠNG (BẢN CÓ THUỐC )ĐỂ CẤU HÌNH CHO THIẾT BỊ LÀM ƠN CHO MÌNH XIN,MÌNH ĐANG CẦN GẤP ,THANKS ANH EM !!!!!!!!!!

[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]