Em vừa tham gia 1 khoá học ngắn về ios, kiến thức thì ko có nhiêu mà đã gặp bài tập lớn. Rất mong các ACE giúp đỡ.Đề: Viết 1 app bao gồm 3 tab:

+Tab 1: Get Link có 1 textbox để người dùng nhập vào link và button get

+Tab 2: View để show nội dung mà Tab 1 get link

+Tab 3: trên View người dùng chọn bất kì 1 nội dung vd: JPG, PNG, AVI....thì nó sẽ download và hiển thị Processing download ở Tab này.

*Nâng cao: yêu cầu auto fitch kích cỡ trên cả Ipad và Iphone.Rất mong ACE đưa ra hướng dẫn cho newbie gà như em!Thanks all