Xin key phần mềm NovaMind 5.3.3 Platinum MAc

Anh chj nào giúp em cho em xin cái key nhé.

Đang cần phần mềm để dùng.

Cảm ơn anh chị Xin mail vào hòm thư. dinhtoan_yp@yahoo.com.vn