Tình hình là em có co Life Touch sáng nay mở lên thì máy khởi động đến chữ Loading.. thì ko chạy nữa..cứ loading suốt..bác nào có biết bệnh của nó thì giúp em với..hoặc cho em xin bản ROM của nó cũng đc..em cảm ơn nhiều..!