Apple vừa cho Developer tải về bản 10.8.4 12E47

Chú trọng cập nhật Safari + Wifi + Đồ họa

Bạn nào muốn down mình đã up lên torrent

http://hdvnbits.org/os_x_update_comb...47_t83879.html