Các anh tìm giúp em phần mềm

Artlantis Studio 4 MacOSXđược không ah, Thanks