Trưa nay thấy Office yêu cầu update lên bản 14.3.5 nhưng không biết fix các lỗi gì. Và cứ thế mà update thôi...