<div style="padding-left: 30px">Phần mềm Adobe Creative Suite 6 Master Collection tạo nên những thao tác chưa từng thấy với hỗ trợ 64-bit cực nhanh và tăng tốc GPU.<span style="font-family: 'Arial'">Công cụ sáng tạo mới mẻ và hiệu quả này cung cấp cho người dùng những cách thức tiên tiến trong thiết kế trên các thiết bị đời mới. Với độ chính xác và sức mạnh tuyệt vời, người dùng có thể thỏa sức sáng tạo ở bất cứ đâu.</span>​</div><div style="padding-left: 30px"></div>Tính năng:

<div style="padding-left: 30px">
​</div>
  • Thiết kế không giới hạn
  • Thao tác cực nhanh
  • Sáng tạo thực ở bất cứ đâu.
<div style="padding-left: 30px">Serial:​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">1325-0160-5283-9851-2671-8951​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">or​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">1325-0949-2080-9819-3777-3230​</div><div style="padding-left: 30px">Hướng dẫn .....:\​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">1. Disconnect from the internet. DO NOT RECONNECT UNTIL THE END OF THESE INSTRUCTIONS​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">2. Install the Adobe Creative Suite 6 Master Collection applications you want using the supplied installer.​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">3. Open Photoshop CS6 and select "Continue Trial".​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">4. Quit Photoshop CS6.​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">5. Open Illustrator CS6 and select "Continue Trial".​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">6. Quit Illustrator CS6.​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">7. Do this with every CS6 Application:​</div><div style="padding-left: 30px">a. Right-click the application name and select "Show Package Contents"​</div><div style="padding-left: 30px">b. Navigate to Contents/Frameworks/​</div><div style="padding-left: 30px">c. Rename "amtlib.framework" to "amtlib.framework.bak"​</div><div style="padding-left: 30px">d. Copy and paste the "amtlib.framework" file included in this torrent to​</div><div style="padding-left: 30px">"Frameworks"​</div><div style="padding-left: 30px">e. Don&#039;t forget to repeat step 7 for every CS6 application installed.​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">8. "Show Package Contents" of Adobe Illustrator CS6 and navigate to Contents/Resources/​</div><div style="padding-left: 30px">Delete "ai_cs6_splash_tryout.png"​</div><div style="padding-left: 30px">Rename "ai_cs6_splash.png" to "ai_cs6_splash_tryout.png"​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">When updating applications, don&#039;t forget to apply step 7 to the newly updated applications​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">Download:​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">Setup:​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">http://www.fshare.vn/file/T1XXJ3QTTT​</div><div style="padding-left: 30px">
​</div><div style="padding-left: 30px">Thuốc​</div><div style="padding-left: 30px">http://www.fshare.vn/file/TVJBMFCR0T​</div>