Bác nào có phần mềm Cornerstone 2 trên Mac hoặc phần mềm Version không cho mình xin. Đang cần gấp [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]link 2 em nó đây:

Cornerstone: http://www.zennaware.com/cornerstone/index.php

Version: http://www.versionsapp.com/Thanks các bác