các bác có lòng cho e xin cái key của Nik Color Efex Pro 4.005 này vs ạ

e chạy trên mac nó k được dễ như bên win.

giờ dùng demo được có 15 ngày.

k có key để active [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG](

bác nào có thì xe cho e xin với ạ

e chân thành cảm ơn