Như tiêu đề..

Mình đang muốn học về lập trình ứng dụng cho các hệ điều hành như:

Android, IOS, và windowphone

mình chưa biết phải bắt đầu từ đâu..

học ngành lập trình khả năng có việc làm ổn định k.?

mức lương có đủ sống k..?

và nếu muốn học thì học ở đâu là tốt nhất..

ở tp hcm nha.