MainMenu Pro là một công cụ dọn dẹp hệ thống giúp làm tăng tốc độ MacOS:

- Xoá file rác

- Làm sạch hệ thống

- Fix một số lỗi hệ thống thường gặp (crash report)Download link 1: http://ul.to/5rliwd3d

Download link 2: http://clz.to/kbu7m7ki

Download link 3: http://ge.tt/api/1/files/2vUCxqo/0/blob?download

Một số hình ảnh demo:Quản lý ổ đĩa

Tiện íchCấu hình