Symantec Encryption Desktop 10.3.0 đây là chương trình bảo mật dữ liệu data email của bạn.

Phần mềm này thì mình không rành lắm vì ít có sử dụng mail.Download link: http://ge.tt/3Di12wo/v/1