như tiêu đề ạ em muốn xin phần mềm fake ip trên máy mac như netshade hay pm gì tương tự craked. em dùng netshade được 10 ngày giờ nó khoá mất rồi ạ [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]