Chào cả nhà.Như tiêu đề trên, có ai ..... được không, giúp mình với.Mình đang chạy OS 10.8.4. Cinema 4d r13, Vray 1.2.6.Mình đã làm đúng hướng dẫn, nhưng Plugins vẫn không lên Vray.Mò mấy ngày nay rồi, không cách gì làm được.Có ai bị như thế này không? Cứu mình với.Giận cái nữa là cũng máy này mình đã cài vray vào rồi, hoạt động bình thường nhưng lỡ xoá đi mất. Giờ làm lại không cách gì được.HELP!!!!!!!!!!!!!!!