Calends là một ứng dụng cho phép xem nhanh lịch của 3 tháng gần nhất, hiển thị trên thanh top bar nên rất tiện dụng.Phần mềm cho phép tạo event và thông báo event cho những người bận rộn.Download link1: http://ge.tt/3Di12wo/v/12

Download link2: http://ul.to/g87q7pdg