Bạn nào có link 10.8.4.dmg cho mình xin với.Mediafire càng tốt nha các bạn.Tks mấy bạn trước