em mới down bộ cs6 này trên trang adobe, bác nào có "thuốc" cho em xin