<div style="padding-left: 30px"><span style="font-size: 15px"><span style="font-size: 15px">Em đang dùng app Adobe Dreamweaver CC để lập trình web, nhưng nó không tiện dụng như trên windows, cùng một app nhưng trên win thì lại khác, khi lập trình gõ vài chữ đầu là nó tự nhảy ra từ gợi ý cho mình luôn, còn bên Mac thì lại không, gõ mấy chữ đầu nó ra 1 cái bảng phải tự tìm chữ đó. Như vậy rất bất tiện, không biết có bác nào bị như e không thì giúp e với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]​</div></span></span>