bác nào có cho e một viên ạ.

e xin cảm ơn và hậu tạ