Phần mềm tương tự microsoft project manager của ms , ai có cho mình xin 1 key với mail: hieu25011991@gmail.com . Thankss