Chào các ace ,mình cài win 8 trên Imac , rồi vào mac chia thêm 1 ổ nửa định dạng "MS - DOS" khởi động lại báo "no boot Device" . không biết mình có làm sai gì không . Nếu mình muốn cài win 8 lên mac và muốn cắt thêm 1 ổ làm ổ dử liệu thì phải làm thế nào . Mong được hỗ trợ