Mấy bro cho mình xin cái app để soạn nhạc… Thanks mấy bro trước nhé...