Mình có down về được Plug in eye candy 7 ( plug in này mình rất hay sử dụng ),nhưng hiện nay nó chỉ cho sử dụng thử ( free trial 15 day ),khi activate thì nó hỏi license code.

Vậy có ai biết gì về plug in này xin vui lòng hướng dẫn giúp mình với.Xin cám ơn.