Tình hình là mình có 1 album photo slide dùng Proshow Gold xuất ra 1 file video chuẩn HD 720. Nay mình mong các bạn giúp cho mình xin

Toast Titanium Pro 10 or 11 Full ( Có thể chép ra disc chuẩn HD )

Hay các phần mềm khác tương tự vì đám cưới mình sắp đến mình cần xuất disc ra để chiếu vào ngày đám cưới. Mong các bạn giúp dùm, mình rất cám ơn [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]