Ai có phần mềm này ..... sẵn hay key cũng được cho em xin với ạ..em cảm ơn