Thân chào anh em ạ. em mới dùng mac và cũng muốn kiếm phần mềm cho mac. khổ nỗi phần mềm nào cũng thấy mất $ nên tìm thấy có cái trang này download bằng torrient thấy cũng khá nhanh. nhưng đang down làm chuột bạch cái. bác nào vào down rồi làm chuột bạch cùng với em nhé.

trang web: http://downloadtorrentwith.me/mac-softwares/?page=1