Các bạn ơi có thể cho mình xin phần mêm portrait professional dành cho mac os x được không vây..Ai co làm ơn cho mình với nha.cảm ơn mọi người nhiều