mình cần phần mềm này cho công việc bác nào có cho mình xin phan mềm biên tập audio reaper cho mac bản full ...... cám ơn bác ấy nhiều...