cao thủ nào có cho tại hạ xin phan mem biên tập âm thanh reaper full key cho mac va win với,xin cám ơn trước....