Tổng hợp Paragon NTFS 9 - 10 và 11 Full Keygen Thuốc - Giúp Mac đọc ghi trên phân vùng NTFS

Paragon NTFS for Mac là phần mềm hỗ trợ MacOS trong việc đọc, ghi trực tiếp lên phân vùng định dạng NTFS. Với phiên bản mới , Paragon NTFS tối ưu hoá tính năng, khắc phục các lỗi ở phiên bản cũ, hỗ trợ Snow Leopard 32-bit và 64-bit.Tính năng của Paragon NTFS for Mac:* Đọc/Ghi trên phân vùng NTFS: Mac OS không hỗ trợ ghi lên phân vùng NTFS, chính vì thế bạn phải cài thêm phần mềm khác. Với Paragon NTFS for Mac bạn có thể đọc ghi trên phân vùng NTFS một cách đơn giản nhất.

* Hỗ trợ của 2 phiên bản của Snow Leopard là 32-bit và 64-bit.

* Paragon NTFS for Mac cải thiện tốc độ chép lên phân vùng NTFS. Giờ đây tốc độ chép tương đương với chép dữ liệu lên phân vùng HFS.

* Cài đặt và sử dụng đơn giản.

* Paragon NTFS for Mac hỗ trợ định dạng (format) một phân vùng theo định dạng NTFS.Hướng dẫn kỹ thuậtParagon NTFS for Mac – Ghi phân vùng định dạng NTFS

Khi làm việc với các phương tiện truyền thông các tập tin hoặc tài liệu trong Mac, bạn cần truy cập vào hiệu suất cao của hệ thống của bạn bất kể nếu các tập tin được đặt trên Mac HFS + định dạng âm lượng, hoặc trong hệ thống tập tin của Windows NT. Paragon NTFS for Mac là trình điều khiển NTFS duy nhất trên thị trường cung cấp đầy đủ đọc / ghi truy cập NTFS với tốc độ cao tương tự như bản địa HFS + file. Paragon NTFS for Mac là trình điều khiển NTFS đầu tiên hỗ trợ Snow Leopard 32 và 64-bit chế độ!
- Link Dowload Paragon NTFS 11: Click Here