Bác nào có cho em xin ạ. em cảm ơn trước [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]