Mình đang rất cần Color Efex Pro 3.0 For Capture NX 2 trên Mac os , mình chỉ thích cái này thôi không biết bạn nào có share cho mình với !