như tiêu đề , có anh nào rảnh buổi tối hoặc chiều thì chỉ e cái cs6 hoặc lightroom vs ạ . e dung mac retina . E cảm ơn ạ [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]