mình mới dùng mac nhưng thấy imovie ko đủ chức năng lắm nên ai có thể cho mình các phần mềm khác hữu hiệu hơn nhé(add background,...) link luôn càng tốt