Tiếp tục hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn muốn đưa thêm Like Box vào website, blog hay forum của bạn như thế nào.Với phương trăm nghe không bằng mắt thấy, nói không hay bằng làm nên mình muốn quay video cách làm chi tiết của mình để các bạn xem một lần và sẽ nhớ rất lâu.