Ai có cho em xin plug-in Knockout cho photoshop với ạ, e cần gâp làm bài tập mà tìm trên google toàn là cho win [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG](