Tình hình là mình có làm theo hướng dẫn sử dụng jailcode để build file chạy trên iphone thật..

http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=413637

mình có làm theo như trên .. nhưng lúc đến build xong thì chạy project = xcode thì nó lại mất luôn cái build = ios device ..(chỉ còn cái schema my mac 64 bit)

mình thử tạo project thì cugnx mất luôn cả cái tạo cho ios device .. (tạo bằng xcode giờ chỉ còn mỗi cho ios)

đành lại phiari xóa xcode đi cài lại..tiện thể cho mình hỏi chút giờ máy mình ios 7.1 chưa JB muốn đưa app tự viết vào chạy trên iphone thật thì làm ntn ạ.. search mỗi nơi một kiểu làm cũng k ra...

đang chạy mac 10.7.5 xcode 4.3.6