mình đang dùng ngon lành bản AE CS6 11.0 thì up lên bản 10.9 bị lỗi ko dùng đc đành up lên bản 11.0.4 thì nó đòi sign in. Ai cho mình xin cờ rắch hoặc patch nhé. Thank nhìu [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]