Tình hình là trước giờ win7 của em chạy trên bootcamp vẫn hoạt động bình thường, em sử dụng win7 chủ yếu để chạy 3ds max vs corelDraw thôi. Nhưng tự nhiên mấy bữa nay không thể vào win7 được, khởi động nó hiện lên màn hình xanh và báo lỗi atikmdag.sys.

Các bác nào có kinh nghiệm vụ này chỉ giáo cho em với

Đa tạ