như tiêu đề bác nào có phần mềm hoặc link download phim từ youtube hoặc nguồn khác cũng được cho em xin với.Thanks các bác [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]