WWDC đã khai mạc và các lập trình viên trên 2 nền tảng của Apple đang rất háo hức được chạm tay đến bộ công cụ phát triển ứng dụng, game của Apple là XCode.fshare.vn/file/TJ024BSRDT/