Mình đang sử dụng Macbook Air có ai có phần mềm Autocad 2007 cài trên Macbook cho mình xin với, email của mình là ngtrunghien@gmail.com, tks các bro nhiều