Hi. Mình mới cài pes13 vào chơi nó bị như vầy, ai biết chỉ mình với. Thanks.